Zasady korzystania z serwisu MIDAS

Korzystanie z aplikacji oznacza zapoznanie się i akceptację bez zastrzeżeń treści dotyczących źródła i charakteru informacji prezentowanych w systemie MIDAS oraz zgodę na wykorzystywanie przez aplikację mechanizmu cookies.